Om scouting

Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I snart hundra år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att ha roligt och utvecklas.

Det finns cirka 90 000 scouter i Sverige, från sex år och uppåt. Och de är i stort sällskap. I hela världen finns 38 miljoner scouter.

Som scout gör man massa olika saker, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld. I Scouterna är man ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I Scouterna lär man sig också om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker scouter ofta på läger. Där bor man i tält i ungefär en vecka och träffar scouter från andra ställen. De största scoutlägren har fler än 20 000 deltagare! Tillsammans bygger man kök, matbord och allt annat man kan behöva. Man gör dessutom aktiviteter varje dag där man sjunger, sportar, pysslar och leker.

Patrullen
Även om du lär du dig massa nya saker i Scouterna har du inga lektioner och inga lärare. Du lär dig genom att pröva själv! Men det finns förstås vuxna ledare som hjälper och stöttar. Som scout är man med i en patrull. En patrull är en liten grupp med scouter. I patrullen samarbetar man för att klara av utmaningar. Tillsammans i patrullen klurar scouterna ut lösningar på problem men bestämmer också nya roliga saker att göra.

Vår uppgift:
Scouterna brinner för att göra unga människor redo för livet, genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap.

Vem kan bli scout?
Scouterna är öppen för alla. Vi kämpar för att alla barn ska känna sig välkomna och bli sedda hos oss. Vi är schyssta kompisar och behandlar oss själva och varandra med respekt. Hos oss finns ingen avbytarbänk!

Vill du göra en insats?
Som vuxen finns det flera olika sätt att engagera sig i scouterna. Du kan hjälpa till på små och stora sätt i kortare eller längre uppdrag. Var inte rädd för att fråga din kår vad du kan hjälpa till med – kanske kan du hjälpa till med att ringa lokala företagare, eller laga mat inför ett träff, eller som bara komma och berätta för scoutgruppen om vad du jobbar med eller något fritidsintresse som kan vara intressant.
Oavsett vad du vill göra så finns det utbildning och metoder och bra idéer, bland annat på den här sidan.
Som aktiv vuxen i Scouterna hjälper du unga leda sig själva och ger barnen möjlighet till nya äventyr. Och du får uppleva en hel del äventyr själv!

 

Lag och löfte

Vad menas med det?

Det som är skillnaden mellan scouterna och t ex Friluftsfrämjandet är att vi har en scoutlag och ett scoutlöfte som en av våra arbetsmetoder.
Allt som vi gör inom scouterna ska vi kunna förankra i scoutlagen. Många av oss scouter har också scoutlagen som en viktig riktlinje i vårt liv utanför scouterna!
Scoutlagen och löftet är internationell och är den som gör att vi får kalla oss för scouter!

Scoutlagen
§1 En scout söker sin tro och respekterar andras
§2 En scout är ärlig och pålitlig
§3 En scout är vänlig och hjälpsam
§4 En scout visar hänsyn och är en god kamrat
§5 En scout möter svårigheter med gott humör
§6 En scout lär känna och vårdar naturen
§7 En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo!

Miniorscoutlagen
En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa

 

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga

Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.
Scoutmetoden består av följande delar:

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter. Scoutlagen används som ett verktyg för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas enligt scoutlagens ideal. Hela scoutlagen hittar du här.

Patrullsystemet (den lilla gruppen)
Verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, patrullen. Detta innebär att scouten utvecklas som individ genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt ansvarstagande och ledarskap.

Lära genom att göra – Learning by doing
Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Genom att reflektera över sina upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till omvärlden.

Symboler och ceremonier
Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. Symboler och ceremonier skapar tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser.

Friluftsliv
Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspirerar scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur och miljö.

Lokalt och globalt samhällsengagemang
Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina medmänniskor och samhället.

Stödjande och lyssnande ledarskap
Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande.

 

Scouterna gör unga redo för livet!